Femijet 8 Tetor 2021

Sjellja e prindit dhe ndjenja e fajit te fëmija

Femijet

Prindër! Fëmija, dashurinë tuaj e përfton nëpërmjet fjalëve, veprimeve dhe zërit tuaj, sidomos kur flisni me partnerin apo bashkëshortin tuaj. Fëmija juaj, nuk e sheh atë, që ju ndjeni dhe mendoni për të. Fëmija juaj sheh shprehjen e fytyres tuaj, veprimin tuaj dhe dëgjon tonin e zërit tuaj, fjalët, që ju përdorni. Shpesh ju nuk i mbani mend fjalët, që keni përdorur, me çfarë toni i keni shprehur. Ju keni reaguar e folur, sipas ngarkesës tuaj emocionale, pa ju shkuar në mend, që fëmija juaj është aty, apo diku aty pranë, që dëgjon, shikon dhe ndjen në kulm të vëmendjes, që provokon pasiguria dhe frika.

Fëmija kur shikon apo dëgjon një të rritur, të ngrysur e të nervozuar, mendon se është faji i tij, që ai, i rrituri sillet ashtu. Kjo mënyrë të menduari të fëmijës, që ai është fajtor, kur të rriturit pranë tij, duke filluar nga prindërit, grinden me njëri-tjetrin tashmë është vërtetuar nga studime afatgjata. Për këtë arsye prindërit duhet të jenë shumë të vëmëndshëm për sjelljen e tyre me fëmijën apo me të tjerët.Fëmija e ka të rriturin modelin dhe sigurinë e ekzistencës së tij.

ARTIKUJ TE NGJASHEM

  • Javor
  • Mujor
  • Vjetor